Centrum pro rodinu Vysočina, z,s.

http://www.centrumrodin.cz tel.: 739 247 357 e-mail: centrum@centrumrodin.cz


Nezisková organizace, která podporuje zdravé fungování rodiny, posiluje rodinné vztahy a pomáhá rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci.

Aktuální projekty