Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, o. p. s.

http://stp-cl.cz Phone: 723 594 459 Email: stp.cl@seznam.cz


Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. je neziskovou organizací, která sdružuje osoby se zdravotním postižením bez ohledu na druh postižení (tělesné, zrakové, sluchové, vnitřní mentální, kombinované) a bez ohledu na věk. Má zaregistrovány sociální služby: odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro zdravotně postižené a seniory. Provozuje i půjčovnu kompenzačních pomůcek. Zajišťuje školení a vzdělávání ZP a seniorů, konzultace v právních otázkách a konzultační činnost v oblasti architektonických bariér. Dále pak publikační činnost (časopis Informačník, letáky, příspěvky do regionálních novin atp.) V rámci základních činností sociálně aktivizačních služeb dle zákona 108/2006 Sb. zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz