Nadační fond Univerzity Palackého v Olomouci

http://www.fond.upol.cz tel.: 775 147 497 e-mail: dita.palascakova@upol.cz


Podporujeme excelentní mezinárodní vědecko-výzkumné a umělecké aktivity studentů Univerzity Palackého z magisterských a doktorských studijních programů. Podpořené projekty musí mít dobře vysvětlený přínos pro studenta, univerzitu i společnost. Studentům, které podpoříme, nabízíme příležitosti pro profesní i osobnostní růst. Nabízíme setkávání se zajímavými osobnostmi z oblastí komunikace a popularizace vědy, rozvoje manažerských předpokladů nebo sebeřízení. Naší činností chceme přispět k rozvoji špičkové juniorské zahraniční spolupráce v rámci naší univerzity a v dlouhodobém horizontu pak k řešení civilizačních, technologických, zdravotních, sociálních či environmentálních problémů.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz