SUNRISE evropský nadační fond

http://nadacesunrise.cz/ Phone: +420 730 333 330 Email: info@nadacesunrise.cz


Zajištění podpory společenských, hospodářských, kulturních, vědeckých, vzdělávacích, zdravotních, sportovních, uměleckých, environmentálních, humanitárních, osvětových, poradenských a konzultačních projektů, studií, výzkumů a aktivit institucí, organizací, skupin i jednotlivců, jejichž cílem je především zlepšení životní úrovně obyvatel, odstraňování nezaměstnanosti a negramotnosti, odstraňování sociálních rozdílů, zlepšení porozumění a spolupráce mezi jednotlivými lidmi, etniky a národy, rozvíjení občanské společnosti, zachování a prosazování základních lidských práv a svobod, rozvíjení schopností sportovně a jinak talentované mládeže, uchování kulturního a přírodního dědictví, rozvoj duchovních hodnot, ochrana a zlepšení životního prostředí, rozvoj zdravého životního stylu, a to na území nejen České republiky, ale i v zahraničí.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz