Propolis, z.s.

http://propolis-os.cz/ tel.: +420 374 440 180 e-mail: info@propolis-os.cz


Sdružení Propolis je skupina přátel, která postupně vznikla kolem dění a obnovy pivovaru ve Chříči na pomezí severního Plzeňska a Křivoklátska. Naším cílem je vybudovat zde místo, kde se setkávají lidé se zájmem o historii, umění, krajinu, tradice a řemesla. Chceme vytvořit inspirativní místo, kde se dobře žije.

Aktuální projekty