Hnutí Humanitární Pomoci

http://hhp.cz tel.: +420 516 418 727 e-mail: hhp@hhp.cz


Hnutí Humanitární Pomoci je spolek, jehož posláním je ochrana a obhajoba práv lidí s mentálním znevýhodněním, zvyšování jejich společenské integrace, snaha o zlepšování jejich společenského a pracovního uplatnění nebo kulturního a sportovního vyžití. Za tímto účelem zejména: - působíme osvětově na spoluobčany s mentálním znevýhodněním, jejich rodinné příslušníky, veřejnost, orgány státní správy a samosprávy, dáváme podněty ke zkvalitnění veřejných služeb, aby je lidé s mentálním znevýhodněním mohli lépe využívat - pořádáme společenské, sportovní a volnočasové akce či kulturní vystoupení jak pro veřejnost, tak pro spoluobčany s mentálním znevýhodněním, nebo účast na takovýchto akcích zprostředkováváme - poskytujeme sociální služby pro lidi s mentálním znevýhodněním - pomáháme zvyšovat osobní mobilitu s cílem zvýšit samostatnost a celkovou kvalitu života lidí s mentálním znevýhodněním - vytváříme podmínky pro zlepšení pracovního uplatnění spoluobčanů s mentálním znevýhodněním

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz