Diakonie ČCE – SKP v Praze

http://www.skp.diakonie.cz Phone: 222 520 589 Email: skp@diakonie.cz


Poskytujeme pomoc lidem, kteří se ocitají v krizových životních situacích, sociálně oslabené části populace, ohroženým rodinám, lidem s duševním onemocněním, seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu nebo péči, bez ohledu na světový názor či náboženské přesvědčení.

Current projects