Rodina a dítě, z.s.

http://mcpodebrady.ecn.cz tel.: +420 325 616 406 e-mail: materskecentrum.podebrady@seznam.cz


Mateřská centra zřizují zpravidla matky na mateřské dovolené, zároveň se podílejí na jeho samosprávě a zajišťují programy. Umožňuje matkám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají. Je založeno na principu rodinné svépomoci, poskytuje společenství, solidaritu a otevřenost všem generacím. Je místem, kde jsou děti jednoznačně vítány.

Aktuální projekty