Mozayka Jedličkův ústav Liberec

Phone: +420 777 882 250 Email: dana.hegerova@seznam.cz


Mozayka Jedličkův ústav Liberec, z. s. vznikl 31. prosince 2013. Účelem spolku Mozayka je dát člověku s hendikepem možnost začlenit se plnohodnotně do společnosti. Propojit „zdravý“ svět a „svět s hendikepem“.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz