Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z.s.


Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD) je založena na přesvědčení, že lidé jsou svobodní a jsou si rovni v důstojnosti i v právech bez jakýchkoli rozdílů. Vizí sdružení je česká společnost, kde sexuální orientace a identita není rozhodující pro kvalitu lidského života. Sexuální orientace a genderová identita by neměly mít vliv na kvalitu života jednotlivců či skupin lidí. PROUD realizuje svou vizi prostřednictvím osvětových aktivit (vzdělávání na školách, veřejné diskuse, mediální výstupy) a odborné činnosti zahrnující právní podporu diskriminovaných osob, předkládání návrhů úprav právního řádu ČR včetně získávání podpory pro tyto návrhy jak u politické veřejnosti, tak té odborné (kolokvia, konference, semináře, individuální diskuse).

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz