Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.

https://www.planovanirodiny.cz Phone: +420 224 231 524 Email: planrod@centrum.cz


Hlavním cílem činnosti je zprostředkovat dostupnost informací o partnerství, rodičovství, rovných příležitostech, sexuálním a reprodukčním zdraví a souvisejících právech v rozsahu, který umožní každému jedinci svobodnou volbu. Společnost využívá přístup zahrnující práci pedagogů, psychologů, lékařů, právníků, sociálních pracovníků, ostatních specialistů i široké veřejnosti a preferuje participaci mladých lidí při tvorbě i realizaci svých programů. Naši odborníci zároveň poskytují rozsáhlé internetové poradenství nejen pedagogům a dalším specialistům, ale i mládeži a široké veřejnosti.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz