Conditio humana

http://www.conditiohumana.cz/ e-mail: info@conditiohumana.cz


Conditio humana je neziskové, nezávislé občanské sdružení založené v roce 2012. Sdružuje občany České republiky a dalších zemí, kteří usilují o bližší poznání a nepředpojatou dokumentaci nejnovějších dějin střední Evropy. Svojí popularizační činností chceme posílit a prohloubit historické vědomí občanů a napomáhat většímu vzájemnému porozumění mezi obyvateli České republiky samotnými i mezi nimi a jejich sousedy.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz