ZO ČSOP 11/11 Zvoneček (Centrum ekologické výchovy Zvoneček)

http://www.cev-zvonecek.cz/ Phone: 257 762 036 Email: info@cev-zvonecek.cz


Cíle organizace: rozšíření povědomí o hodnotách našeho přírodního a kulturního dědictví, prohloubení vztahu člověka k prostředí, ve kterém žije, ochrana, obnova a vytváření nových přírodně, historicky a kulturně cenných lokalit, vybudování komunity lidí se společným zájmem a společnou činností.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz