ZO ČSOP 11/11 Zvoneček (Centrum ekologické výchovy Zvoneček)

http://www.cev-zvonecek.cz/ tel.: 257 762 036 e-mail: info@cev-zvonecek.cz


Cíle organizace: rozšíření povědomí o hodnotách našeho přírodního a kulturního dědictví, prohloubení vztahu člověka k prostředí, ve kterém žije, ochrana, obnova a vytváření nových přírodně, historicky a kulturně cenných lokalit, vybudování komunity lidí se společným zájmem a společnou činností.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz