Vysokoškolské katolické hnutí Brno, z. s.

http://www.vkhbrno.cz/ tel.: +420 733 741 563 e-mail: finance@vkhbrno.cz


VKH Brno je zde především pro studenty studující v Brně, ale nejen pro ně. Sdružuje mladé lidi, kteří chtějí aktivně žít podle křesťanských hodnot a předávat je dále. Je otevřené všem lidem dobré vůle - věřícím, nevěřícím, hledajícím... kteří nechtějí jen sedět doma, ale chtějí poznat, jací jsou dnešní mladí křesťané. VKH se snaží mladým lidem ukazovat, co znamená být Křesťanem, obnovovat a prohlubovat v nich křesťanské hodnoty, které i po tolika staletích nejsou přežitkem. Naší vizí je vysoká škola prožitá v tvůrčím prostředí mladých křesťanů, která dává příležitost k osobnímu a duchovnímu rozvoji, vzdělávání a poskytuje prostor pro sdílení, zábavu, zážitky a vztahy.

Aktuální projekty