Domácí hospic Duha, o.p.s.

http://www.hospic-horice.cz/ e-mail: hospic-horice@seznam.cz


Domácí hospicová péče všestranně podporuje rodiny, které na sebe převezmou péči o umírajícího nemocného v domácím prostředí. Těžce nemocný člen rodiny může prožít konec života doma, mezi svými blízkými. V domácím prostředí pomáháme kvalifikovaně zvládnout bolest a další průvodní jevy terminální fáze nádorového onemocnění. Spolupracujeme s ošetřujícími lékaři, specialisty na léčbu bolesti a onkologickými pracovišti. Zajistíme duchovní a sociální péči.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz