Olza Pro z. s.

https://olzapro.cz tel.: +420 737 062 624 e-mail: info@olzapro.cz


Spolek OLZA PRO z. s. byl založen v prosinci 2021. Již před oficiální registrací působili jeho členové jako neformální skupina bez institucionálních vazeb. Skupina vznikla za účelem ochrany a propagace informací o místech zapomenutých a také historicky důležitých pro polskou národnostní menšinu v České Republice. Zabýváme se mezi jinými dokumentací mizejících polských stop na Těšínsku a celém pohraničí. Cílem spolku je aktivní záchrana hmotného a duchovního dědictví našich předků. Spolek je otevřeno přijímání nových členů s podobnými zájmy a navazování spolupráce s dalšími spolky v České Republice, Polsku a jiných zemí.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz