Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s.

http://www.ipur.cz Phone: +420 777 124 879 Email: info@ipur.cz


Institut pro udržitelný rozvoj je nezisková organizace, jejímž posláním je propagace a praktické prosazování trvale udržitelného způsobu života. Cílem společnosti je aktivně přispívat a prosazovat takové změny ve společnosti, které povedou k odpovědnějšímu a trvale udržitelnému hospodaření jak s přírodními, tak i finančními zdroji.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz