Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s.

http://www.ipur.cz tel.: +420 777 124 879 e-mail: info@ipur.cz


Institut pro udržitelný rozvoj je nezisková organizace, jejímž posláním je propagace a praktické prosazování trvale udržitelného způsobu života. Cílem společnosti je aktivně přispívat a prosazovat takové změny ve společnosti, které povedou k odpovědnějšímu a trvale udržitelnému hospodaření jak s přírodními, tak i finančními zdroji.

Aktuální projekty