Junák - český skaut, středisko Šternberk, z. s.

http://www.sternberk.skauting.cz Phone: 774 705 135 Email: k.soldanova@gmail.com


Posláním naší organizace je podporovat všestranný rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý životy připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí. Naše skautské středisko má 2 oddíly věnující se činnosti s dětmi ve Šternberku a jeden oddíl v Pasece. Ve středisku máme i oddíl pro dospělé, který zdokonaluje zázemí pro naši činnost a pomáhá s přípravou akcí. Děti se schází jednou týdně na skautských schůzkách v klubovně a pravidelně jednou měsíčně vyráží na společné dobrodružství nejen do přírody.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz