BILICULUM,z.ú.

http://www.biliculum.cz tel.: 420778489811 e-mail: info@biliculum.cz


BILICULUM, z.ú. pomáhá formou sociálních služeb lidem s mentálním nebo zdravotním postižením. Jejím posláním je napomáhat ke zvyšování kvality života lidí s postižením a přispět v této oblasti ke zlepšení informovanosti veřejnosti. BILICULUM, z.ú. je plně profesionální organizací využívající práce stálých pracovníků, externistů a dobrovolníků. V současné době sdružení provozuje službu DENNÍ STACIONÁŘ MIKULOV. Zároveň organizace připravuje zřízení dalších služeb, jako jsou osobní asistence, chráněné bydlení, chráněné dílny a pracoviště, které umožní lidem s hendikepem jejich plnohodnotné začlenění do společnosti. K cílům organizace patří také šíření dalších poznatků z oblasti péče a vzdělávání dětí a spoluobčanů s postižením mezi odbornou i laickou veřejnost.

Aktuální projekty