DIALOGOS, z. s.

http://www.dialogos.cz tel.: 724 148 328 e-mail: info@dialogos.cz


DIALOGOS, z. s. vznikl na začátku roku 2017 aby hájil zájmy lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Naším hlavním cílem je, aby se lidé zapojovali zpět do života, měli možnost volby v rozhodnutích o svém životě a byli součástí rozhodování o změně systému, například v rámci procesu Reformy péče o duševní zdraví. Naše cíle realizujeme zastupováním lidí se zkušeností v reformních uskupeních, přípravou čekých i mezinárodních konferencí pro lidi se zkušeností a podporou setkávání a vzájemné podpory.

Aktuální projekty