1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech, z.s.

http://1czpjc.cz tel.: 604 718 304 e-mail: czpcb@volny.cz


1.Centrum zdravotně postižených jižních Čech, z.s. vzniklo v roce 1993 v Českých Budějovicích. Bezbariérovou halu 1.CZP JČ, z.s., kterou jsme si vlastními silami vybudovali, využívají lidé se zrakovým, tělesným, sluchovým, intelektuálním a kombinovaným postižením, od dětí až po seniory k obecně pohybovým terapiím. Lidé zde každodenně provozují pohybové aktivity na všech úrovních: rekreační, vrcholový sport, rehabilitaci po úrazech a civilizačních chorobách. Zájemcům o sport se zde nabízí speciální podmínky pro provozování paralympijských a olympijských sportů. Osoby se zdravotním postižením se zabývají atletikou, vzpíráním, veslováním, vzduchovou střelbou tělesně postižených, zvukovou střelbou pro nevidomé, jízdou na ručních kolech a dosahují také v těchto sportovních disciplínách na domácích i zahraničních soutěžích medailová umístění.

Aktuální projekty