Česká středoškolská unie, z. s.

http://stredoskolskaunie.cz tel.: 736 663 326 e-mail: aobracajova@stredoskolskaunie.cz , info@stredoskolskaunie.cz


Česká středoškolská unie, z. s., je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na celostátní úrovni. Již přes 10 let podporujeme studentské samosprávy na školách, jejich pozici v prostředí školy a též pořádáme akce, na kterých získávají nové informace pro fungování jejich samosprávy. Udržujeme dialog s ministerstvem školství a školským výborem ve Sněmovně, pořádáme kulaté stoly o vzdělávání.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz