Zakroužkuj ženu, z. s.

https://zakrouzkujzenu.cz/ tel.: +420 703 638 973 e-mail: podporim@zakrouzkujzenu.cz


Zakroužkuj ženu je nezávislá občanská iniciativa, jejímž cílem je zvýšit účast žen ve vysoké politice. V říjnu nás čekají volby do Poslanecké sněmovny, kde zastoupení žen tvoří jen 23 %. V rukou však držíme moc, kterou nám dal volební zákon: Čtyři preferenční hlasy, které můžeme dát těm z kandidátní listiny, kdo nás budou nejlépe reprezentovat. V kampani na sociálních sítích inspirujeme voliče a voličky, aby kroužkovali ženy. a pomohli tak překonat model politiky založený na jednom typu životní zkušenosti a z ní vyplývajících schopností. Smíšené týmy fungují lépe a z rovnoměrnějšího složení Sněmovny budou těžit všichni. Podpořte kampaň Zakroužkuj ženu - prospěje to všem!

Ukončené projekty