Spolek tovaryšů z Myšlan

https://spolektovarysu.webnode.cz Phone: +420 728 326 266 Email: frk@atelierhf.cz


Posláním a účelem našeho spolku je uchování historické paměti Horního Dvořiště a jeho okolí při využití všech prostředků ku zvelebování pamětihodných míst. Obnovujeme různé historické a kulturní objekty (zejména drobné sakrální architektury) a pečujeme o přírodní a krajinné prvky. Utváříme veřejný prostor nejjižnější vesničky naší vlasti:-)

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz