Život zvířete z.s.

https://www.zivotzvirete.cz/ tel.: +420 602 447 494 e-mail: zivotzvirete@email.cz


Poskytujeme domov a staráme se o zvířata domácí i hospodářská bez rozdílu. Zvířata u nás pochází zejména z nevhodných podmínek. Některá byla lidmi týraná, pro jiné již jejich původní majitel neměl místo či využití, další mají např. zdravotní handicap a některým hrozila smrt, protože pro někoho ztratili užitek. Zvířata nezabíjíme. Naším záměrem je přiblížit životy zvířat podle pravdy. Ukázat, že hodnota života každé živé bytosti má cenu a dojít k zamyšlení, zda každý člověk nemůže přispět k soucitnému chování... a tím pomoci i sobě, naší společné planetě, svědomí... Děkujeme, že se s pomocí připojíte :)

Aktuální projekty

Ukončené projekty