Nadační fond na podporu zdraví dětí a mládeže v dětských domovech

http://www.zdravivdetskychdomovech.cz tel.: 703 120 130 e-mail: info@zdravivdetskychdomovech.cz


Účelem nadačního fondu je napomáhat dětským domovům k zajištění prevence pevného zdraví a pravidelné péče o zdraví a tělo dětí a mládeže v dětských domovech na území celé České republiky, zajištěním potřebného zboží a nutných produktů. Vzdělávání v oblasti zdraví, péče o sebe a rozvoje osobnosti. Nadační fond slouží dětem v dětských domovech, ke zvýšení životního standardu jejich životů a následně jim pomáhá lepšímu začlenění do společnosti.

Aktuální projekty