Chebsko za klima, z.s.

http://www.chebskozaklima.cz tel.: 775 372 830 e-mail: info@chebskozaklima.cz


Náš spolek vznikl v roce 2020 za účelem zvýšení povědomí o problematice klimatické změny a ochrany životního prostředí, s důrazem na aktivity na místní úrovni (především město Cheb a Karlovarský kraj). Spojují nás obavy z vývoje klimatických změn, devastace životního prostředí a z toho vyplývajících důsledků. Chceme poukázat na to, že nám jako občanům toto téma není lhostejné a vnímáme ho jako velmi vážné. Je pro nás zásadní hledat možná řešení, upozorňovat na ně a vzdělávat a aktivizovat společnost k dobrovolnickým aktivitám a zlepšovat tak i klima celospolečenské.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz