Pro Semanín, spolek

https://www.obecsemanin.cz/volny-cas/obcanske-sdruzeni-pro-semanin/ Phone: 608 731 830 Email: prosemanin@seznam.cz


Vše pro sousedský rozvoj Semanína: obnova kulturních památek, společenské a sousedské aktivity, rozvoj cestovního ruchu, ochrana přírody, krajiny a životního prostředí v obci a v jejím okolí

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz