Auxilium vicinum, nadační fond

http://www.auxilium-vicinum.cz e-mail: info@auxilium-vicinum.cz


Auxilium Vicinum, nadační fond byl založen jako reakce na podněty občanů Chabařovic a Roudníků na tíživou situaci některých našich spoluobčanů - sousedů, a to ve všech možných oblastech. Vizí fondu je pomoc potřebným sousedům - občanům Chabařovic a Roudníků - dětem, seniorům, postiženým, sociálně znevýhodněným, zdravotně postiženým, jedincům, rodinám i skupinám. Fond je založen na principu vzájemné pomoci a solidárnosti sousedů. Je zaměřen spíše na hmotnou (materiální pomoc). Jen ve výjimečných případech na pomoc finanční.

Aktuální projekty