Arcidiecézní charita Olomouc

http://www.acho.charita.cz tel.: +420 585 229 380 e-mail: info@acho.charita.cz


Caritas znamená milosrdná láska... Pečujeme o člověka od jeho narození a dále jsme s ním v jeho těžkostech. Zkušení odborníci (pečovatelky, zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovníci, poradci a právníci i duchovní) pomáhají jednotlivcům, rodinám či skupinám obyvatel v tíživé životní situaci (zdravotní i materiální). Posláním Charity je pomoc lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře. Věnujeme se také humanitární pomoci a rozvojové spolupráci v zahraničí. Od roku 2005 podporujeme vzdělání dětí na Haiti prostřednictvím programu Adopce na dálku a od roku 1990 pomáháme sociálně slabým rodinám a opuštěným dětem na Ukrajině.

Aktuální projekty