KADLUB spolek

Phone: +420 775 333 779 Email: kadlub.spolek@gmail.com


KADLUB, dřevěný klát dole dnem opatřený, do něhož se obilí sype, žlab na vodu, nádoba na úrodu, forma různých tvarů, prázdný člověk... Tak definuje výraz KADLUB encyklopedie. V našem případě se jedná o spolek, který sdružuje výrazné osobnosti z různých oborů a který tyto osobnosti a jejich aktivity výrazně podporuje. V přeneseném významu nechce být náš KADLUB "prázdným člověkem", ale naopak nádobou na úrodu nápadů, aktivit, neotřelých názorů a počinů.Vzniká tak jedinečný koncept nejen uměleckých směrů, ale také různorodá a pestrá směs dovedností tematicky zdánlivě nesourodá, ale každopádně vzájemně se inspirující. Ať už se jedná o spolupráci se sochaři, architekty, básníky, hudebníky, výtvarníky, jedná se v každém případě o výrazné postavy ve svém oboru, které nezaměnitelným způsobem obohacují kulturní scénu nejen v rodném regionu a blízkém okolí. KADLUB podporuje každého, kdo něco umí, bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o mezinárodně uznávaného profesionála, nebo o člověka - amatéra, který stojí mimo proud. KADLUB podporuje zajímavé počiny již od roku 2009. Jednotlivé záměry jsou prezentovány buď oficiálně a s danými zvyklostmi PR a nebo, po dohodě s konkrétním autorem, bez výrazné mediální prezentace. Spolek KADLUB respektuje ochranu soukromí tak, aby nebyla narušena intimita a soustředění zúčastněných. Dle svých stanov sdružuje spolek osoby na základě jejich svobodné vůle a dobrovolného rozhodnutí. Nemusíme jistě zdůrazňovat, jak aktuální a stále platné jsou tyto pojmy v dnešní době. Přestože jsme v minulosti ve většině případů volili spíše druhou možnost, v letošním roce jsme se rozhodli více zviditelnit a zveřejnit naši spolkovou činnost a aktivity. Hlavním důvodem je snaha získat podporu pomocí grantů na část našich projektů, kdy je mediální prezentace jednou z povinností vůči případným donátorům. I tak by ale neměla forma prezentace a medializace jednotlivých projektů přesáhnout rozumnou mez svědomí a vkusu a bude vždy pečlivě zvažována radou spolku.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz