Centrum RoSa z.s.

http://www.centrumrosa.cz tel.: 212 270 612 e-mail: info@centrumrosa.cz


Centrum RoSa zaměřuje své aktivity nejen na seniory místní komunity, ale i z jiných městských částí Prahy. Snažíme se být místem mezigeneračního setkávání s kulturním, společenským a vzdělávacím přesahem. V naší programové nabídce je široká škála aktivit, ze kterých si může vybrat každý podle svých zájmů, potřeb i fyzických možností. Jejich společným cílem je motivovat seniory k tomu, aby jejich život neztratil nic na své kvalitě. Snažíme se o zmírnění a vyvrácení předsudků panujících o seniorech a stáří. Ukazujeme, že seniorský věk v sobě skrývá novou dimenzi prožívání života, kterou chceme otvírat a prezentovat nejen seniorům samotným, ale také mladším generacím.

Aktuální projekty