Institut pro sociální inkluzi, z. ú.

http://socialniinkluze.cz/ tel.: +420 777 286 345 e-mail: info@socialniinkluze.cz


Institut pro sociální inkluzi (IPSI) je nezávislý think-tank reflektující českou veřejnou politiku v oblasti sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení. Sociální inkluzí se expertně zabýváme dlouhodobě. Naší hlavní činností je analýza veřejné politiky ve státní správě a samosprávě a zpracovávání návrhů a doporučení, které nabízíme jak médiím a veřejnosti, tak především konkrétním institucím ve veřejné správě. Dále připomínkujeme návrhy legislativních a systémových změn, vydáváme analýzy a studie, komentáře, blogy a tiskové zprávy. Každý rok aktualizujeme mapu událostí v sociálním začleňování.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz