PAF, z.s.

http://www.pifpaf.cz tel.: 604 375 320 e-mail: marketa@pifpaf.cz


V průběhu uplynulých dvou dekád se PAF rozvinul v label zahrnující mezinárodní síť umělců, kurátorů a událostí. Mezi prvotní východiska patří vztah filmové animace, vizuálního umění a hudby, pohyblivý obraz filmu a videa (od avantgardního filmu přes expanded cinema až po rozšířené pole internetu nebo klubové hudby). Souběžně s vývojem audiovizuálního umění v uplynulých dvou dekádách se přidaly fenomény spjaté s virtuálním prostorem, performativním uměním, herním designem nebo módou. Hlavní událostí pořádanou platformou PAF z.s. je festival PAF Olomouc (od 3. do 6. prosince 2020 proběhne 19. ročník), dále pak PAF New York, PAF Praha, PAF Ostopovice. Mezi hlavní aktivity patří editorská, publikační a nakladatelská činnost v rámci vlastních edičních řad, prezentace českého audiovizuálního umění, příprava kurátorských výstav, projekcí, workshopů a seminářů a celoroční kurátorská a dramaturgická činnost, jejímž vyvrcholením je série pravidelně pořádaných festivalů a událostí v České republice a v zahraničí.

Aktuální projekty