PARES z.s.

http://www.montessorimozaika.cz tel.: 734 685 535 e-mail: tana.kadlecova@montessorimozaika.cz


Podporujeme školu Mozaika, jejíž cílem je, aby děti jednou dokázaly společně vytvářet demokratickou společnost, ve které jsou hodnotami smysluplná práce, vzájemná pomoc, ohleduplnost a podpora. Cílem ZŠ Mozaika je péče o děti, rodiny a také usiluje o vytvoření inspirujícího prostředí pro další školy. Díky Mozaice je vidět, že děti chtějí být užitečné, dokáží se o sebe postarat, dokáží se postavit za správnou věc. Škola je soukromá, nezisková, školné používá pro vzdělávání učitelů a vybavení tříd. Učitelé mají díky hospodárnému vedení školy podobné platy jako ve státních školách. Ovšem školné pro své děti si z nich nemohou dovolit zaplatit. A škola sama je tak malá, že snížené školné pro děti učitelů či zaměstnanců nemá z čeho hradit.

Aktuální projekty