Opavskem bez bariér, z.s.

http://www.opbb.cz tel.: 776 257 896 e-mail: pavel.carbol@opbb.cz


Jsme spolek založený v květnu 2019. Přesto již od roku 2018 se zabýváme mapováním bezbariérovosti v Opavě v rámci projektu Opava bez bariér. Provádíme mapování a kategorizaci přístupnosti prostředí, mapujeme budovy, trasy a stezky anebo zastávky MHD. Tyto údaje po zpracování předáme naši technické podpoře a ta ji zavede do digitální Mapy přístupnosti, která je jak na webovém portálu www.opavabezbariér.cz tak i na webovém www.opava-city.cz // Mapové aplikace // Mapa přístupnosti. Naše práce má přínos hlavně pro cílové skupiny jako osoby imobilní, osoby se sníženou schopnosti pohybu, osoby s jiným hendikepem, ale také senioři a rodiče s kočárky. Naše nezisková práce je založená hlavně na podávání objektivních informací uvedeným cílovým skupinám a spolupracovat na odstraňování architektonických a dopravních bariér.

Aktuální projekty