65.oddíl vodních skautů Bukanýr Plumlov, Svaz skautů a skautek ČR z.s.

http://www.vodniskauti.cz tel.: 704 403 703 e-mail: bukanyrplumlov@centrum.cz


Jsme pobočný spolek Svazu skautů a skautek ČR z.s. Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí a chrání podobné hodnoty. Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. My jsme malý oddíl vodních skautů tzn. děláme vše, co jiní skauti, jen pro výchovu dětí využíváme vodu a to od plavání přes vodáctví až po jachting ( kajaky, kánoe, pramice, plachetnice ). Náš oddíl vznikl v roce 2006, ale v této podobě je od roku 2015. Oddíl sdružuje 25 členů z Plumlova, Mostkovic, Prostějova i okolí. Mimo klasickou skautskou činnost se také pravidelně účastníme skautského mistrovství republiky v jachtingu, které naše děti již třikrát vyhráli. Nyní by náš oddíl potřeboval vyhrát v boji o novou klubovnu :-) .

Aktuální projekty