Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec

http://www.cck-liberec.cz Phone: 725 077 017 Email: liberec@cervenykriz.eu


Sdružujeme lidi, jejichž cílem je pomáhat potřebným. Zabýváme se především první pomocí, přípravou na mimořádné události a krizové stavy, dárcovstvím krve, aktivitami pro děti a zajišťujeme nespočet zdravotnických asistencí.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz