Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec

http://www.cck-liberec.cz tel.: 725 077 017 e-mail: liberec@cervenykriz.eu


Sdružujeme lidi, jejichž cílem je pomáhat potřebným. Zabýváme se především první pomocí, přípravou na mimořádné události a krizové stavy, dárcovstvím krve, aktivitami pro děti a zajišťujeme nespočet zdravotnických asistencí.

Aktuální projekty