Česká unie neslyšících, z.ú.

http://www.cun.cz tel.: +420 224 827 152 e-mail: deafunie@cun.cz


Posláním České unie neslyšících, z.ú., je prosazovat a hájit práva, zájmy a potřeby osob se sluchovým postižením v ČR tak, aby byl zajištěn jejich důstojný a plnohodnotný život se svébytnou kulturou, a to bez ohledu na jejich věk, pohlaví a stupeň sluchového postižení.

Aktuální projekty