Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

http://www.diakonieltm.cz tel.: +420 416 733 585 e-mail: litomerice@diakonieltm.cz


Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb klientů, až vyrostlo do nabídky služeb, jejichž smyslem je podpora sociálně slabých a lidí se zdravotním postižením.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz