Bezobalu, z.ú.

http://www.zerowasters.cz Phone: 776 778 093 Email: veronika@zerowasters.cz , alzbeta@zerowasters.cz


Začali jsme v roce 2012 myšlenkou, pokračovali 2015 založením Bezobalu, z.ú. Otevřeli jsme první bezobalový obchod v Česku, vzdělávali zájemce o otevření bezobalových obchodů a šířili osvětu o tom, jak předcházet vzniku odpadu. Nyní jsme změnili jméno na Zerowasters, ale náš cíl je stále stejný. Zkoumáme a vyvíjíme způsoby, jak co nejúčinněji předcházet vzniku odpadu nejen doma, ale i ve firmách. Mezi širokou veřejnost šíříme, jak žít zodpovědný a radostný zero waste život. Hledáme řešení a nabízíme lidem cesty vedoucí ke změně smýšlení a návyků. Šíříme koncept zero waste a promlouváme k veřejnosti v médiích, na přednáškách, na společenských akcích i ve školách. Pořádáme vlastní osvětové akce, workshopy, konference a kurzy.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz