Spolek pro dějiny řemesel a živností, z. s.

https://www.dejinyremesel.cz/verejne-dokumenty/ tel.: 777 711 086 e-mail: Jakub.Huska@seznam.cz


Náš Spolek pro dějiny řemesel a živností, z. s. se zaměřuje na vydávání publikaci k dějinám řemesel a živností u nás a vlastivědnou literaturu.

Ukončené projekty