Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání

http://www.chaloupky.cz tel.: 725 186 298 e-mail: jan.uher@chaloupky.cz


Jsme neziskovou nevládní vzdělávací institucí s dlouhou tradicí, zabývající se především environmentální výchovou a vzděláváním. Děti i dospělé vedeme k ochraně přírody a trvale udržitelnému způsobu života. Působíme v Kraji Vysočina a to již od roku 1992. Na sedmi pracovištích uskutečníme každoročně stovky jednodenních a vícedenních výukových programů pro děti i pedagogy. Kromě toho nabízíme i programy sociálně-terapeutické pro osoby se speciálními sociálními potřebami. Pro tuto oblast využíváme metody zahradní terapie ve svých přírodních zahradách.

Aktuální projekty