Občanské sdružení ProCit, z.s.

http://www.autismusprocit.cz tel.: 777 700 766 e-mail: procit@centrum.cz , procitap@centrum.cz


Občanské sdružení ProCit, z.s. bylo založeno v roce 2010. ProCit založila stávající předsedkyně Irena Vítovcová sama matka dítěte s PAS. Důvodem k založení bylo nedostatečné vyžití a místo k trávení volného času a odborného vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra (PAS) v Plzni. Speciální pedagog, sociální pracovník a další odborníci (pedopsychiatr, psycholog, lektoři pohybových aktivit, lektoři plavání, asistent logopedie, muzikoterapeut, canisterapeut, asistenti pedagoga, pracovníci v soc. službách, účetní, právník, webmaster, grafik) spolupracují s ProCitem od založení. Od samého počátku naší existence poskytujeme bezpečný prostor pro setkávání rodin s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS). Začínali jsme v jedné místnosti – s hernou s edukačními a didaktickými pomůckami a sportovním koutkem. Nyní působíme v rozlehlých prostorách, kde je nejen ambulance soc. služby, terapeutická místnost s interaktivní tabulí, ale i vzdělávací místnost a ambulance speciálního pedagoga. V současnosti Občanské sdružení ProCit, z.s. nabízí nejen volnočasové programy, odborně vedené kurzy pro děti s poruchou autistického spektra (PAS), ale i odbornou speciálně pedagogickou péči, besedy a semináře pro rodiče, pedagogy i veřejnost. Od ledna 2014 jsme poskytovatelem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi od 1 do 26 let. V létě roku 2015 jsme realizovali pilotní projekt pod názvem Léto s ProCitem. Jedná se o dva týdenní celodenní programy v době letních prázdnin pro děti s poruchou autistického spektra. Vzhledem k velké úspěšnosti tohoto projektu realizujeme tyto akce pravidelně. Organizujeme také Vzdělávací sportovně-relaxační pobyty pro celé rodiny s dětmi s PAS. Pro rodiče a děti je připravený program, zajišťujeme asistenční službu. Péče o dítě s PAS je velmi náročná a pobyt nabízí mimo jiné možnost odreagování se a odpočinku.

Aktuální projekty