Nadační fond vzdělávání a podnikání

http://www.nfvap.cz tel.: 733 195 664 e-mail: office@nfvap.cz


Nadační fond vzdělávání a podnikání vznikl, aby podporoval a rozvíjel inovativní myšlení mezi studenty napříč vzdělávacím systémem. Účelem fondu je podpora aktivit, které vedou k praktickému využívání nabytých vědomostí, kritickému a kreativnímu myšlení a posílení znalostí a dovedností studentů v oblastech, které školní osnovy nepokrývají. Nadační fond dává studentům šanci rozvinout vlastní nápady a realizovat je. Chceme tak pomoci vychovat generaci cílevědomých a sebevědomých jedinců, kteří posouvají nejen sami sebe, ale i celou společnost kupředu

Ukončené projekty