Rozum a Cit, z. s.

http://www.rozumacit.org tel.: 770 157 197 e-mail: rozumacit@rozumacit.org


Jsme přesvědčeni, že každé dítě má právo vyrůstat v milujícím rodinném prostředí. Bohužel, ne všechny děti tohle štěstí mají. Institut pěstounské péče může takové děti zachránit. Více 20 let fungujeme jako nezisková organizace, která pracuje s pěstounskými rodinami a zároveň podporuje a rozvíjí myšlenku náhradní rodinné péče v ČR. Cílem naší činnosti je vytváření provázané struktury podpůrných aktivit pro pěstounské rodiny a děti vyrůstající v náhradní rodinné péči. V Rozumu a citu se sešli lidé, kteří pěstounské péči věří. Víme totiž, že když se spojí správní lidé, pěstounství jako náhrada biologické rodiny opravdu funguje. Protože však s sebou přináší řadu výzev a na první pohled nepřekonatelných překážek, chceme být pěstounským rodinám stabilní oporou.

Tato nezisková organizace nemá aktuálně zveřejněny projekty na portále Darujme.cz