Via fidelis z.s.

http://viafidelis.cz/ tel.: 777 104 664 e-mail: viafidelis@email.cz


Účelem činnosti spolku Via fidelis z.s. je zejména organizace a přímá realizace projektů se zdravotně znevýhodněnými občany. Podporování a rozvoj komplexních, rehabilitačních služeb, snaha o zlepšení celkového zdravotního stavu zdravotně znevýhodněných občanů - sociální rehabilitace. Poskytování pracovního a sociálního poradenství, zařazení zdravotně znevýhodněných a jejich integrace do sociálního prostředí.

Aktuální projekty